Ατσαλόσυρμα.Το ατσαλόσυρμα ή αλλιώς ντίζα αντσαλίνα είναι υλικό πολύ ανθεκτικό που χρησιμοποιειται στην κατασκευή κοσμημάτων και γενικά σε άλλες χειροτεχνίες.

Ατσαλόσυρμα